Solyman

Aerotèrmia

. OL’Energia Neta i Intel·ligent de l’Aire

L’Aerotèrmia és un sistema revolucionari que aprofita l’energia de l’aire per a les necessitats de calefacció, refrigeració i aigua calenta a la teva llar. La nostra tecnologia d’aerotèrmia ofereix una font d’energia eficient, respectuosa amb el medi ambient, intel·ligent, segura, versàtil i inesgotable. Amb la integració de plaques solars i vehicles elèctrics, pots prescindir de les grans companyies energètiques, eliminar la dependència del gas i utilitzar energies neta i gratuïtes.

Com Funciona l’Aerotèrmia?

Un dispositiu anomenat bomba de calor aerotèrmica està instal·lat a l’exterior de l’edifici. Aquesta bomba de calor aspira aire de l’entorn, independentment de la temperatura exterior.

La bomba de calor aprofita l’energia tèrmica de l’aire extret. Encara que l’aire sembli fred a l’hivern, sempre conté una certa quantitat d’energia tèrmica que pot ser aprofitada.

Mitjançant un compressor, la bomba de calor augmenta la temperatura de l’aire extret fins a un nivell adequat per calefaccionar l’espai interior de l’edifici.

L’aire calent generat per la bomba de calor es distribueix a través de conductes o radiadors per escalfar les habitacions de l’edifici de manera uniforme.

Durant l’estiu, la bomba de calor pot funcionar en sentit invers, prenent l’aire calent de l’interior de l’edifici i expulsant-lo a l’exterior, refredant així l’espai interior.

. Beneficis d’Escollir l’Aerotèrmia

Eficiència Energètica
Sostenibilitat
Independència Energètica

L'aerotèrmia és una opció altament eficient i ecològica per a la calefacció i la refrigeració de la teva llar o edifici.

Utilitzant l'energia de l'aire, contribueixes a la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i ajudes a preservar el medi ambient.

itjançant la combinació d'aerotèrmia, plaques solars i vehicles elèctrics, pots alliberar-te de la dependència de les grans companyies energètiques i reduir els teus costos energètics.

. Contacta amb Nosaltres

Descobreix com l’aerotèrmia pot millorar la climatització de la teva llar o edifici i com pots començar a gaudir d’una font d’energia neta i gratuïta. Contacta amb nosaltres avui mateix per obtenir més informació i una consulta personalitzada.